Prihlásiť sa

Mesto Trebišov buduje parkovacie miesta vo viacerých lokalitách

07.09.2018

Okrem už vytvorených 33 park. miest na sídlisku JUH bola dokončená realizácia odstavnej plochy na sídlisku SEVER a v súčasnom období pracovníci mesta pokračujú s prácami na Ul. Ľ. Podjavorinskej. Začiatkom septembra 2018 pracovníci Technických služieb mesta Trebišov vyznačili čiarami 13 novovzniknutých parkovacích miest na sídl. SEVER.