Prihlásiť sa

Medzinárodné kolokvium - Kachlice krásnych slohov

11.10.2018

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Archeologický ústav SAV, Arx Paris Trebišov BKT Trebišov s podporou mesta Trebišov organizuje v dňoch 10. a 11. októbra 2018 Medzinárodné kolokvium - Kachlice krásnych slohov z obdobia gotiky a renesancie, ale aj neskorších umeleckých štýlov.
Odborné stretnutie archeológov a ďalších významných vedcov začalo príhovorom gestora kolokvia dr. Jána Chovanca, dekana farnosti dr. Jozafa Gnipa a zástupkyne primátora mesta Trebišov Mgr. Viery Mokáňovej.

Počas 2. ročníka vedeckého podujatia budú odborní pracovníci prezentovať spolu 19 prednášok, predložia aj návrhy na vytvorenie Komisie historického kachliarstva pri SAS a na realizáciu projektu publikovania kachlíc jednotlivých umeleckých slohov. Súčasťou kolokvia sú exkurzie v Trebišove, v Tokajskej vinohradníckej oblasti a na najslávnejších hradoch a kaštieľoch v severovýchodnom Maďarsku - Füzér a Sárospatak, ktoré sú s mestom Trebišov významne historicky späté.

Vedecké stretnutie sa koná v priestoroch Rímskokatolíckej fary kostola Návštevy Panny Márie v Trebišove.