Prihlásiť sa

Mestu Trebišov bola schválená dotácia 18.000 EUR na rozšírenie kamerového systému

02.11.2018

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila mestu Trebišov dotáciu vo výške 18.000 EUR na realizáciu projektu „Rozšírenie mestského kamerového systému – 8. etapa“.

Po konzultácii Mestskej polície v Trebišove so zástupcami Okresného riaditeľstva PZ v Tre-bišove, Obvodného oddelenia PZ v Trebišove bolo v rámci 8. etapy rozšírenia kamer. systému navrhnuté umiestnenie 8 kusov nových kamier ...na týchto konkrétnych miestach:

1. Stĺp verejného osvetlenia na mestskom cintoríne – 1x otočná kamera
2. Stĺp verejného osvetlenia na Komenského ulici – 1x otočná kamera
3. Stĺp verejného osvetlenia na Ul. ČSA - 1x otočná kamera
4. Stĺp verejného osvetlenia na Ul. M. R. Štefánika – 1x otočná kamera
5. Stĺp verejného osvetlenia na Komenského ulici – 1x otočná kamera
6. Stĺp verejného osvetlenia na Cukrovarskej ulici – 2 x statická kamera
7. Budova mestskej ubytovne na Dopravnej ulici – 1x statická kamera

Cieľom ďalšej fázy obnovy kamerového systému je vytvoriť v meste čo najlepšie podmienky, ktoré umožnia predchádzať a zamedziť kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, prispejú k znižovaniu páchania krádeží, predaja drog a rôznych prejavov vandalizmu na verejných priestranstvách. Kamery napomáhajú v mnohých prípadoch aj pri objasňovaní priestupkov a trestnej činnosti.
Proces realizácie projektu a čerpanie dotačných prostriedkov je potrebné ukončiť najneskôr do 31. decembra 2019.