Prihlásiť sa

Trebišovským stredným odborným školám schválili regionálny príspevok 624 000 EUR na vybudovanie regionálnych centier vzdelávania

03.11.2018

Podpora vzdelávania pomocou regionálnych príspevkov v okrese Trebišov predstavuje investíciu v hodnote 395 000 eur v roku 2018 a 229 000 eur v roku 2019. Lepšie podmienky na vzdelávanie, vďaka schválenému regionálnemu príspevku, poslúžia na vybudovanie regionálnych centier vzdelávania na Súkromnej SOŠ DSA a Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove.

Tieto projekty sú zamerané na modernizáciu technického a technologického vybavenia dielní, ktoré budú slúžiť nielen pre študentov týchto škôl, ale taktiež aj pre širšiu verejnosť na získanie rekvalifikácie z ÚPSVaR. Zmluvy sú podpísané a s otvorením centier sa počíta začiatkom roka 2019.