Prihlásiť sa

Otvorenie špeciálneho Vodárenského tréningového centra pre výučbu na SSOŠ DSA

05.11.2018

Pondelok 5.11. otvorili na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove špeciálne Vodárenské tréningové centrum pre výučbu študijného odboru technik vodár – vodohospodár.


Školiace centrum je jedinečné svojho druhu na Slovensku. Investícia zriaďovateľa školy, spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien, a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti bola vo výške 800.000 eur. Centrum tvorí jedna tréningová hala a podzemný polygón. V hale je vstavaná plne funkčná vodárenská ar...matúra, ktorá pozostáva z desiatok vodovodných objektov, akými sú liatinový a nadzemný hydrant, zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava. V priľahlom podzemnom polygóne je uložená vodovodná sieť v dĺžke takmer 1500 metrov.
V centre Excelentnosti sú špeciálne prístroje na vyhľadávanie porúch a únikov vody, ako napríklad snímače šumu a korelátory, vysoko kvalitné je aj zariadenie PipeMic na vyhľadávanie únikov vody v ťažko dostupných miestach. Samotný polygón bol postavený tak, aby čo najviac imitoval potreby praxe.
Študentom, budúcim technickým špecialistom, toto centrum umožní vysoko odbornú praktickú prípravu pre simulované zisťovanie porúch vodovodného potrubia.
Tento projekt, založený na rakúskych a nemeckých technológiách, presahuje svojim významom regionálny rozmer a dáva možnosť preškolenia a rekvalifikácie zamestnancom z odvetvia vodného hospodárstva v celom našom kraji.