Prihlásiť sa

Na pôde mesta privítal primátor PhDr. Marek Čižmár sudcov zo zahraničia

22.11.2018

Cieľom výmenného programu AIAKOS je poskytnúť zahraničným účastníkom informácie o spôsoboch justičného vzdelávania i praktické skúseností z justičného systému SR prostredníctvom priamych kontaktov, výmeny názorov medzi zahraničnými uchádzačmi a sudcami, prokurátormi a domácimi účastníkmi. Hostia sa oboznámili so slovenským právnym systémom, s fungovaním justičných orgánov a zároveň aj s vybranými aspektami práce v našom regióne.

V novembri 2018 sa uvedený výmenný program uskutočnil na pôde Krajského súdu v Košiciach a následne na jednotlivých okresných súdoch v obvode kraja. Výmenného pobytu na Slovensku sa tento rok zúčastnili piati zahraniční justiční čakatelia z Nemecka, Francúzska a Belgicka. Sprevádzali ich slovenskí kolegovia z Krajského súdu v Košiciach.

Štvrtok 22.11.2018 zahraničná delegácia navštívila mesto Trebišov, kde ich v priestore zrkadlovej sály Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína privítal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu s riaditeľkou múzea Mgr. Beátou Kereštanovou.