Prihlásiť sa

Inštalácia osvetlenia a LED gombíkov na priechody pre chodcov

05.12.2018

Začiatkom decembra 2018 Mesto Trebišov zrealizovalo osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov. Jeden z priechodov, na ktorom prebehli práce, sa nachádza na Ulici Československej armády a druhý na Ul. M. R. Štefánika, medzi budovou Sociálnej poisťovne a vstupnou bránou do mestského parku. Tento priechod je osvetlený 2 asymetrickými LED svietidlami a zároveň, za účelom zlepšenia viditeľnosti chodcov, Mesto dopĺňa na priechod pre chodcov na Ul. M. R. Štefánika aj inteligentný systém, ktorý pozostáva zo 16 ks LED gombíkov nainštalovaných priamo do vozovky v nastavenom režime blikania pri detekcii chodca.

Cieľom uvedených opatrení – teda inštalácia stožiarov so svietidlami, ako aj dopravných LED gombíkov s detekciou chodca na vozovke, je zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na frekventovaných miestnych cestných komunikáciách.
Ich zavedením chce Mesto Trebišov znížiť dopravnú nehodovosť, zlepšiť vodičom viditeľnosť chodcov prechádzajúcich cez priechody pre chodcov.
Na uvedené projektové aktivity sú čerpené dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky a z Nadácie ČSOB.