Prihlásiť sa

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove (3.12.2018)

03.12.2018

Pondelok 3. decembra 2018 sa vo veľkej zasadacej miestnosti uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, na ktorom si novozvolení poslanci MsZ a novozvolený primátor prevzali osvedčenia o zvolení a verejne zložili sľuby. Na volebné obdobie 2018 – 2022 si svoj získaný mandát poslanca uplatnili:

Mgr. Martin Begala
Ing. Dušan Biž
Ing. Peter Bobík
Miroslav Davala
Koloman Demeter
Ing. Peter Duč
PhDr. Daniela Fecková
Ing. Jozef Gazdag
Bc. Jozef Gedeon
MVDr. Ivan Hrdlík
Babken Chačlarian
Ladislav Ivan
Mgr. Beáta Kereštanová
Jozef Krucovčin
Mgr. Viera Mokáňová
Mgr. Roman Ostrožovič
Bc. Jindřich Sosna
Ing. Jaroslav Soták
Ing. Martin Telepovský
František Tomko
MUDr. Dušan Tomko
MUDr. Ľudmila Vasilková

Na ustanovujúcom MsZ poslanci schválili
> poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva,
> zriadenie mestskej rady a voľbu jej členov,
> zriadenie komisií a voľbu ich predsedov a členov,
> voľbu sobášiacich,
> určenie platu primátora,
> vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov,
> vymenovanie náčelníka Mestskej polície Trebišov.