Prihlásiť sa

Žiaci CZŠ sv. Juraja získali rady ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi

10.12.2018

V zasadačke na prízemí MsÚ a v Mieste prvého kontaktu na MsÚ v Trebišove sa v decembri uskutočnilo preventívno-poradenské stretnutie, ktoré bolo zamerané na poskytnutie informácií týkajúcich sa rôznych foriem obchodovania s ľuďmi. Túto preventívnu činnosť zabezpečovali Mgr. Jindřich Sosna, koordinátor prevencie a ppráp. Aurélia Bančanská z Obvodného oddelenia Policajného Zboru v Trebišove.

O zvýšenie povedomia uvedenej problematiky, ako i o riešenie fiktívnej situácie, kedy by sa občan stal obeťou kriminálneho správania iných, prejavili záujem žiaci 8. a 9. ročníka CZŠ sv. Juraja v Trebišove.