Prihlásiť sa

Pracovníci stavebnej skupiny sa podieľali na obnove rehabilitačnej miestnosti v Športklube

17.12.2018

Stavebná skupina mesta Trebišov ukončila práce na obnove rehabilitačnej miestnosti v budove Športklubu.
V rámci opráv boli pracovníkmi mesta realizované:
- výmena obkladu stien,
- položenie novej dlažby,
- zníženie stropu kazetovým podhľadom, ...
- výmena sprchovacich baterií.
Miestnosť poslúži všetkým športovcom a športovým klubom v meste.