Prihlásiť sa

Betlehemské svetlo je už v Trebišove

21.12.2018

Piatok 21.12.2018 bolo na mestskom úrade cítiť vianočnú atmosféru najintenzívnejšie: Do Trebišova „dorazilo“ Svetlo z Betlehema.

Plamienok Betlehemského svetla prijal od slovenských skautov primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár.

Dievčatá a chlapci zo Slovenského skautingu priviezli Betlehemské svetlo na Slovensko pred 6 dňami od rakúskych skautov počas slávnostnej ceremónie v Linzi.

Betlehemské svetlo postupne prinesú do domácností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti a kostolov, aby mohlo dotvárať atmosféru Vianoc. Distribúcie svetla sa každý rok dobrovoľne zúčastňujú stovky skautov a ich počet neustále rastie.

Od soboty 22.12. budú už od skorého rána skautské posádky roznášať svetlo vlakmi po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest a obcí. Betlehemské svetlo zažiari aj na najvyššie položenom obývanom mieste na Slovensku, na Lomnickom štíte.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty – spoločných hodnôt vlastných ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania alebo či sú bez vyznania.Svetlo bude aj vďaka slovenským skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír.