Prihlásiť sa

Nový elektromobil prinesie mestu Trebišov ekonomické aj ekologické výhody a posilní vozový park mestskej polície

11.01.2019

Mesto Trebišov zakúpilo elektromobil na účely Mestskej polície Trebišov. Oficiálne prevzatie nového elektrického vozidla do užívania mesta sa uskutočnilo piatok 11.1.2019 na parkovisku pred budovou mestského úradu. Kľúče od nového automobilu kategórie M1 typu BEV si  z rúk podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu MUDr. Richarda RAŠIHO, aj za účasti poslanca NR SR Ing. Róberta PUCIHO, prevzal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek ČIŽMÁR.

Mestu Trebišov bola ešte v roku 2018 schválená žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu projektu „Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove“.  Výzvu, na ktorú mesto reagovalo, vyhlásil Environmentálny fond. Na základe úspešného projektu a získanej dotácie vo výške 30.000 eur mesto Trebišov obstaralo elektromobil pre potreby mestskej polície.

Príslušníci útvaru mestskej polície najazdia s jedným automobilom priemerne 3 000 km za mesiac. Práve na základe počtu najazdených kilometrov bol elektromobil pre mestskú políciu vybraný, a to z dôvodu zníženia znečistenia ovzdušia škodlivými emisiami z výfukových plynov, ale aj pre výraznú úsporu pohonných látok. Nový elektromobil teda prinesie mestu Trebišov ekonomické aj ekologické výhody.

Okrem uvedených benefitov je batériové elektrické vozidlo tiež zárukou vysokej spoľahlivosti vďaka nižšiemu počtu komponentov potrebných pre fungovanie vozidla. V porovnaní s automobilmi so spaľovacím motor je rozdiel výrazný. Pozitívom elektromotora je i to, že si vystačí len s rotačným pohybom. Aj preto má takýto elektromotor vyššiu účinnosť než spaľovací motor.

Výhodou je aj lokalizácia nabíjacej stanice pre elektromobily, ktorá je priamo dostupná pred budovou mestského úradu.

Nové 5-miestné plne elektrické vozidlo zn. NISSAN e-NV200 s ABS s brzdovým asistentom a EBD, prednými halogénovými svetlometmi s nastavením výšky a rekuperačným elektro-hydraulickým brzdovým systémom posilní vozový park mestskej polície. Ekologicky výhodný automobil mesto zakúpilo od spoločnosti AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Košice.

Výška získanej dotácie z Environmentálneho fondu bola 30.000 EUR. Mesto sa spolupodieľalo na financovaní elektromobilu sumou 9.799 EUR.