Prihlásiť sa

2. prednáška dekana dr. Jozefa GNIPA - Návrat pavlínov do Trebišova v roku 1650 až do zrušenia kláštora do roku 1786

27.01.2019

Nedeľu 27.1. 2019 sa v Zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa uskutočnila v poradí druhá prednáška o Pavlínskom kláštore v Trebišove. Jej autorom a rečníkom zároveň bol ThDr. Jozef Gnip, PhD., dekan/farár Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove.

Téma prednášky: Návrat pavlínov do Trebišova v roku 1650 až do zrušenia kláštora do roku 1786. Účastníci stretnutia si mohli prezrieť aj inštalovanú výstavu knižných titulov z knižnice rehole, ktorej patrónom bol sv. Pavol, pustovník.