Prihlásiť sa

3. prednáška dekana dr. Jozefa Gnipa - Odborný teologický a historický výklad o freskách v pavlínskom klaštore z roku 1777

10.02.2019

Nedeľu 10. februára 2019 bola usporiadaná v poradí tretia prednáška z cyklu prednášok o Pavlínskom kláštore v Trebišove. Odborný výklad o krásnych freskách umiestnených vo farskom kostole odprezentoval dekan Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove ThDr. Jozef Gnip, PhD.