Prihlásiť sa

XVII. ročník oblastnej konferencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove

08.02.2019

Piatok 8. februára 2019 sa v zasadačke MsÚ uskutočnil XVII. ročník oblastnej konferencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove . V úvode stretnutia sa kultúrnym programom predstavila folklórna skupina Kysčanka. Následne sa účastníci venovali programu, schvaľovaniu návrhov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, ako aj voľbe predsedu Oblastného výboru SZPB Trebišov.

Konferencie sa zúčastnili: doc. PhDr. Vialiam Longauer, CSc. Tajomník SZPB; RSDr. Zdenko Marton, vedúci organ. Odd. SZPB; dr. Vladimír Mikunda, vedúci mediálneho odd. SZPB, Milan Urban, predseda Obl. Výboru ZO SZPB Trebišov, ale i vzácni hostia – priami účastníci národno-oslobodzovacích bojov: Ján Čintala, Anna Petrovská. Pozvanie na piatkovú oblastnú konferenciu prijal aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár.

Z 49 pozvaných delegátov, s hlasom rozhodujúcim sa na rokovaní Oblastnej konferencie zúčastnilo 43 delegátov. Delegáti potvrdili vo funkcii doterajšieho predsedu OblV SZPB Milana Urbana /už po 6-krát /, za podpredsedov OblV SZPB boli zvolení:
JUDr. Pavol Ferenc,
Jozef Benej, 
Ján Drobňák.

Za tajomníčku bola zvolená Mária Kolesárová a za predsedu oblastnej revíznej komisie Ing. Ladislav Lippai a JUDr. Miroslav Bereš, Marta Maková, Mgr. Marián Kudrík a Július Ragáň za členov predsedníctva.

Medailami boli na konferencii ocenení: Anna Petrovská, Michal Hospodár, Ján Čintala, Mgr. Ľudmila Velikaničová, JUDr. Miroslav Bereš a Július Ragáň.