Prihlásiť sa

Slávnostné ukončenie kurzu spoločenského tanca pre žiakov 8. roč. ZŠ

09.02.2019

Mesto Trebišov pripravilo ďalší ročník kurzu spoločenských tancov pre žiakov 8. ročníka ZŠ. Prípravu, pod vedením tanečnej lektorky Márie Madzinovej, žiaci absolvovali 5 mesiacov. Slávnostné ukončenie kurzu, tzv. venček sa uskutočnil druhý februárový víkend 2019 v sále hotela Zemplín v Trebišove.

Relatívne krátkodobý cyklus lekcií spoločenských tancov dal 31 dievčatám a 18 chlapcom primárne vedomosti o viacerých druhoch párových tancov. Na nácvikoch sa oboznámili s tancami pochádzajúcimi zo strednej Európy, akými sú viedenský valčík, polka či temperamentný čardáš. Účastníci kurzu predvedú aj ukážky anglického waltzu, valčíka, či foxtrotu a tanga.

Slávnostnú udalosť otvorili žiaci úvodným nástupom a tanečným kolom v kruhu, kde prezentovali svoje pohybové schopnosti. S príjemnou spätnou väzbou sa stretli aj tance: bugy, discofox, country, blues. Zaujala i prezentácia latinsko-amerických tancov: čača, rumba.

Všetky ukážky spoločenských tancov sledovali pozvaní hostia - rodičia žiakov, učiteľky a primátor mesta, ktorí mali možnosť vidieť ešte v školopovinných dievčatách a chlapcoch krásne dámy a galantných pánov. Počas celého podujatia vládla príjemná nálada. Okrem spoločenských tancov predviedla mládež aj venčekový a náhrdelnikový tanec. V rytme hudby tak dievčatá postupne pripínali chlapcom na sako venčeky. Podobne tak robili aj chlapci počas náhrdelníkového tanca, kedy si, podľa vlastného vkusu, vyberali na tanečnom parkete svoje partnerky a venovali im náhrdelník. Tanečníčky, ktoré mali najviac náhrdelníkov, boli odmenené vecnou cenou. Darčeky potešili aj chlapcov, ktorým sa podarilo nazbierať najväčší počet venčekov od tanečných partneriek.

Ďalšie tanečné kolá patrili žiakom a ich rodičom, a zároveň aj všetkým pozvaným hosťom. Skvelú atmosféru počas večera navodila skupina Univerzal. Počas Venčeka boli vyhlásení Kráľ a Kráľovná venčeka, ktorých zvolili hlasovaním prítomní rodičia a učitelia. Stali sa nimi: Dominik Sabo a Jennifer Horňaková.