Prihlásiť sa

Osadenie informačnej tabule sídla Zberného dvora v Trebišove

14.02.2019

Vo februári 2019 pracovníci Technických služieb mesta Trebišov osadili novú informačnú tabuľu, ktorá označuje sídlo Zberného dvora pri vstupe do areálu Technických služieb mesta a takisto smerové tabule označujúce miesto na uloženie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.