Prihlásiť sa

4. prednáška dekana dr. Jozefa GNIPA - Knižnica pavlínov a hypotetická vízia interiéru kláštora v čase pobytu rehoľníkov

24.02.2019

Predposledná prednáška dr. Jozefa Gnipa, dekana a farára Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove, bola venovaná knižnici pavlínov a hypotetickej vízii interiéru kláštora v čase pobytu rehoľníkov. Takisto prezentovaným odborným faktom o farskej, obecnej, ľudovej, štátnej, učňovskej a umeleckej škole v severnom krídle kláštornej budovy.

Návštevníci nedeľného stretnutia (24.2.) získali v trebišovskom múzeu aj výklad o inštalovaných exponátoch – knižných knižných tituloch z knižnice rehole, ktorej patrónom bol sv. Pavol, pustovník.