Prihlásiť sa

Preventívna prednáška MsP zameraná na dopravnú výchovu

22.02.2019

V druhej polovici februára 2019 príslušníci útvaru Mestskej polície v Trebišove pripravili preventívnu prednášku pre žiakov 0. ročníka ZŠ na Ul. I. Krasku, v ktorej sa tematicky venovali dopravnej výchove.

Z obsahu prednášky sa jej účastníci oboznámili s pravidlami cestnej premávky a zároveň aj s povinnosťami chodcov a cyklistov v každodennej verejnej a cestnej doprave. Prednášku mestskej policajtky Martiny Gatyášovej si so záujmom vypočulo 36 detí, ktoré sa aktívne zapájali aj do spontánne vzniknutej diskusie. Prednášajúca sa dotkla i témy týrania zvierat a zdôraznila riziká možnej sankcie pre osoby, ktoré úmyselne ubližujú zvieratám. Pútavým spôsobom však následne vysvetlila tiež to, ako je potrebné sa o nich starať, ochraňovať ich a vytvárať si s nimi puto.