Prihlásiť sa

5. prednáška dekana dr. Jozefa GNIPA - južné a východné krídlo kláštornej budovy ako sídla trebišovských farárov a kaplánov od roku 1786 po súčasnosť

03.03.2019

Nedeľu 3. 3. 2019 sa uskutočnila posledná prednáška ThDr. Jozefa Gnipa, PhD., dekana/ farára Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove, v rámci ktorej bola venovaná pozornosť južnému a východnému krídlu kláštornej budovy ako sídlu trebišovských farárov a kaplánov od roku 1786 po súčasnosť. Záujemcovia si vypočuli prednášku v Zrkadlovej sieni trebišovského múzea a absolvovali i prehliadku verejnosti bežne neprístupných častí kostola, rovnako aj spoločenskej miestnosti ZUŠ.