Prihlásiť sa

1. verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu

25.03.2019

Pondelok 25. marca 2019 sa v zasadačke MsÚ (prízemie) uskutočnilo 1. verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu. Trebišovčania na ňom vyjadrili svoje nápady, myšlienky, návrhy projektov, či konkrétne opatrenia, ktoré odporúčajú na skvalitnenie života v meste. 
Občania sa aj týmto spôsobom môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii projektov a priamo sa podieľať na činnosti samosprávy.