Prihlásiť sa

Deň učiteľov 2019

28.03.2019

Mesto Trebišov usporiadalo vo štvrtok 28. marca 2019 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv DŇA UČITEĽOV.

Tento deň, Deň učiteľov, je sviatkom, ktorým si každoročne pripomíname význam pedagogického povolania, kladne hodnotíme nielen učiteľskú prácu vykonávanú s obetou, láskou, nesmiernou trpezlivosťou, ale i dennodennú činnosť všetkých zamestnancov školstva. 

Žiaci i celá spoločnosť majú možnosť oceniť  ich prácu, ktorou odovzdávajú svoje vedomosti, formujú charaktery aj talenty detí a podieľajú sa tak na výchove ďalších a ďalších generácií.

Po úvodnom privítaní učiteľov a pozvaných hostí slávnostného stretnutia vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Trebišove. V ich hudobnom programe zazneli tóny skladieb na akordeóne v podaní Samuela Kozáka a Denisa Romančáka a pedagógovia sa započúvali aj do piesní ľudového súboru ČEREŠNIČKY.

Pedagógom sa prihovoril primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, ktorý bol sám pred nástupom do svojej funkcie učiteľom a aj riaditeľom. Mesto Trebišov sa rozhodlo v aktuálnom roku oceniť jedenástich učiteľov ďakovným listom za oddanú a obetavú prácu, zapájanie sa do projektov, zavádzanie nových metód do výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj za rozmanité úspechy v súťažiach.  

Pred odovzdávaním ďakovných listov bol každý ocenený pedagóg individuálne predstavený v krátkom videozázname.

Po oceňovaní priniesol pomyselnú ďakovnú kyticu rezkých tancov z Raslavíc trebišovský folklórny súbor ĽEĽIJA, ktorý ukončil oficiálnu časť programu.   

Následne sa účastníci osláv presunuli do estrádnej sály Mestského kultúrneho strediska, kde bola pre nich pripravená slávnostná recepcia.

Ocenení pedagógovia:

1. Eva Benetínová (MŠ na Komenského ul.)

2. Marianna Gibová (MŠ na Škultétyho ul.)                                          

3. Mária Kmeťová (MŠ na Hviezdoslavovej ul.)

4. Mgr. Irena Koščová (ZŠ na Komenského ul.)

5. Mgr. Danka Štefanková (ZŠ na Komenského ul.)

6. Mgr. Jarmila Fazekašová (ZŠ na Ul. I. Krasku)

7. Mgr. Magdaléna Lučanská (ZŠ na Ul- M. R. Štefánika)                                     

8. Mgr. Alena Kocáková, (ZŠ na Ul. M. R. Štefánika)

9. PaedDr. František Ňaršanský (ZŠ na Pribinovej ul.)

10. Bc. Ingrid Obrinová, DiS. art. (ZUŠ)

 11. Ján Sopko (CVČ)