Konferencia o posolstve mladého mučeníka Štefana IGLÓDYHO OFM Conv.

13.03.2019

Utorok 12. marca 2019 sa v Zrkadlovej sieni trebišovského múzea uskutočnila Konferencia o posolstve mladého mučeníka Štefana IGLÓDYHO OFM Conv. v 400 jubilejnom roku umučenia Svätých košických mučeníkov. Záštitu nad konferenciou prevzala Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.

Konferenciu slávnostne otvorili Mgr. Beáta Kereštanová, riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína, ktorá hostí privítala na pôde múzea.

Moderátormi boli ThDr. Jozef Gnip PhD, dekan z Trebišova a Mgr. Michal Šuško, dekan z Veľkých Kapušian.

Poslucháčom sa v úvode prihovorili:

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita,

P. Tomáš Lesňák OFM Conv., kustod minoritov na Slovensku,

Ing. Karol Pataky, podpredseda Košického Samosprávneho Kraja,

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov.


I. BLOK PREDNÁŠOK

prof. ThDr. Cyril Hišem PhD. TF KE – téma: Spoločensko-náboženská situácia v 17. storočí na území dnešnej Košickej arcidiecézy,

Mgr. Peter Tajkov PhD. a Arpád Balogh TU KE – téma: Archeologický výskum na farskom dvore v Rade,

Mgr. Jozef Sukeník OFM Conv. – téma: Štefan Iglódy, známe historické pramene a výzvy pre ďalší výskum,

MUDr. Nikita Bobrov, CSc. UPJŠ KE – téma: Výsledky súdnolekárskej expertízy kostrových pozostatkov.


II. BLOK PREDNÁŠOK

Mons. JCDr. Bartolomej Gábor PhD – téma: Životopisné fakty Štefana Iglódyho

a dnešná rozvíjajúca úcta mučeníka,

MUDr. Mgr. René Hako PhD., MHA,MPH,MBA – téma: CT 3D analýza kostrových pozostatkov Štefana Iglódyho,

P. Damian-Gheorghe Pătraşcu OFM Conv., generálny postulátor Rehole minoritov z Ríma – téma: Perspektíva úcty Štefana Iglódyho,

Mgr. Martin Pristáš KPÚ KE – téma: Kultúrno-historické dedičstvo mučeníka Štefana Iglódyho a kláštora minoritov v Rade,

Ukončenie konferenčného dňa- Mons. Zoltán Pásztor, biskupský vikár.

Vzácnych cirkevných hodnostárov prijal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár vo svojej kancelárii, v budove mestského úradu, kde sa slávnostne zapísali do kroniky mesta. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV