Prihlásiť sa

Oprava a zateplenie fasády budovy Základnej školy na Pribinovej ulici

19.04.2019

V apríli 2019 začala prebiehať 1. časť opravy a zatepľovania fasády Základnej školy „SEVER“ v rámci riešenia havarijnej situácie budovy ZŠ Pribinova 34, Trebišov – odstránenie statických porúch fasády, na ktorú sa podarilo mestu získať finančné prostriedky vo výške 120.000 EUR. 
Vďaka tejto sume a finančnému príspevku mesta sa bude môcť realizovať potrebná rekonštrukcia a zateplenie poškodených vonkajších častí budovy.