Prihlásiť sa

Stretnutia participatívnych komunít

24.04.2019

V aktuálnom prac. týždni sa uskutočnilo ostatné (štvrté) stretnutie participatívnych komunít, na ktorom obyvatelia Trebišova diskutovali, slovne prezentovali neformálne návrhy projektov, špecifikovali ich a komunikovali vedeniu mesta svoje záujmy zamerané na zlepšenie života v Trebišove.  

V rámci harmonogramu participatívneho rozpočtu na tento rok nasleduje podávanie finálneho návrhu projektov elektronicky prostredníctvom  www.trebisov.hlasobcanov.sk /najviac odporúčaný spôsob/ alebo poštou na adresu:

Mesto Trebišov,
Mestský úrad,
Ul. M. R. Štefánika 862/204,
075 25 Trebišov alebo v podateľni MsÚ Trebišov.  

Svoje návrhy projektov/ nápadov môžete podávať uvedenými spôsobmi od 30.4. do 15.5.