Prihlásiť sa

Oslavy Dňa Zeme

26.04.2019

Uplynulý týždeň Správa CHKO Latorica Trebišov a Mesto Trebišov v spolupráci s organizáciou Lesy SR š. p. OZ Sobrance a ZO SZOPK Trebišov pripravili  environmentálne podujatie pri príležitosti osláv Dňa Zeme. Na podujatí sa aktívne zúčastnili žiaci základných a materských škôl v Trebišove a ich rodičia.


PROGRAM 

Sprievodné akcie

  • 10.30 h zasadenie lipy pri príležitosti 100. výročia Štátnej ochrany na Slovensku v mestskom parku.
  • 10.00 h – 14.00 h prehliadka výrobkov (na tému: „Odpad? To chce nápad!“) vytvorených  z odpadového materiálu žiakmi ZŠ a deťmi MŠ. Pred budovou MsKS bola k dispozícii výstava na  tému: „Ako  separovať  odpad“.

Hlavný program

začiatok: 14.00 h pred budovou Mestského kultúrneho strediska Trebišov

1. Slávnostné otvorenie

 2. Kultúrny program žiakov ZŠ na Pribinovej ul. Trebišov

3. Vyhodnotenie súťaže „Odpad? To chce nápad!“

4. Zaujímavé tvorivé dielne