Prihlásiť sa

WORKSHOP: Smart ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy

26.04.2019

Koncom apríla 2019 sa v zasadačke MsÚ v Trebišove uskutočnil informačný workshop s názvom Smart ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy, ktorý bol venovaný Smart kamerovým systémom a mobiliáru. Atraktivitu podujatia zabezpečili prezentované úspešné skúsenosti samospráv z Českej republiky, rovnako aj osvedčené príklady riešení zo Slovenska.

Úvodným slovom otvoril workshop primátor mesta PhDr. Marek Čižmár. Súčasťou semináru boli nielen prednášky, vstup do problematiky smart komunálnych politík, ale aj diskusia s pozvanými predstaviteľmi českých obcí a expertmi, ktorí sa špecializujú v oblasti Smart riešení bezpečnosti, ochrany, zdravia a majetku, aj v rámci prevencie.   

Workshop bol realizovaný v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, pod gesciou Michala Kaliňáka, experta na samosprávu.