Prihlásiť sa

Stredu 15. mája 2019 vláda SR zasadala v Trebišove

15.05.2019

Stredu 15. mája 2019 vláda SR zasadala v Trebišove.

Na svojom výjazdovom rokovaní v budove Mestského kultúrneho strediska v Trebišove vládny kabinet vyčlenil pre okres Trebišov vyše 1 200 000 eur.   

Mesto Trebišov získalo na zateplenie a revitalizáciu KASS príspevok v sume 200-tisíc eur, dotáciu 130.000 eur na podporu športovej infraštruktúry v areáli futbalového štadióna v Trebišove (rekonštrukcia hlavnej a vedľajšej tribúny). Okrem samosprávy vláda prerozdelila finančné prostriedky aj organizáciám v meste. Detský folklórny súbor Trebišovčan získal 1.000 eur, na rekonštrukciu strechy získala CSOŠ sv. Jozafáta 8.000 eur, CZŠ sv. Juraja dostala dotáciu vo výške 30.000 eur na vybudovanie futbalového ihriska pre deti a mládež,  folklórnej skupine Paričovčan vláda poskytla príspevok 1.000 eur.   

Pred rokovaním vlády sa jednotliví ministri stretli na pôde mestského úradu so starostami obcí.  Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho privítal vo svojej kancelárii primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu so svojou zástupkyňou Mgr. Vierou Mokáňovou a umeleckým sochárom a maliarom Milanom Kaškom, ktorý premiérovi venoval vlastnoručne vyrobenú mramorovú plastiku s vyobrazením Perseovho štítu