Prihlásiť sa

2. ročník Športových hier seniorov mesta Trebišov o putovný pohár primátora mesta

16.05.2019

Štvrtok 16. mája 2019 sa uskutočnil 2. ročník Športových hry seniorov mesta Trebišov o putovný pohár primátora mesta. Dejstvom hier sa stal, po minuloročnom úspešnom pilotnom ročníku, opäť areál vodných športov v Trebišove (letné kúpalisko). Podujatie sa začalo už o 8.00 hod.

O súťaž prejavilo záujem viac ako 110 účastníkov v dôchodkovom veku zo 6 denných centier mesta Trebišov a jedného Klubu kresťanských seniorov. Športové hry seniorov hneď ráno slávnostne otvoril primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu so zvolenými zástupcami z radov seniorov – p. Olejárovou a p. Baluchom.

Aktívni seniori si so značným odhodlaním zmerali svoje sily v piatich disciplínach, ktorými tento rok boli: hod granátom na cieľ, kop do lopty na malú bránku, hod loptou na basketbalový kôš, hod šípkami na cieľ a petang.

Rozhodcovia hodnotili najlepšie dosiahnuté výsledky seniorov v jednotlivých disciplínach, aj výsledky celého družstva. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, dostali diplomy a medaily. Družstvá získali, na základe svojho konečného poradia, diplomy. Víťazný tím sa tešil z putovného pohára primátora mesta Trebišov. Po vynaložení síl a zvládnutí pohybových aktivít v súťaži si oddýchli na popoludňajšom spoločnom posedení pri guľáši.