Prihlásiť sa

DOD v hasičskej stanici v Trebišove

17.05.2019

Piatok 17. mája 2019 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizovalo, pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, Deň otvorených dverí (DOD).

Miesto konania: HS v Trebišove, Ul. T. G. Masaryka 13

Počas DOD sa deti z materských a základných škôl okresu Trebišov zúčastnili pripraveného programu:


9:00 h – 9:20 h - Sprievod hasičskej techniky mestom Trebišov po uliciach: M. R. Štefánika a Komenského
9:30 h - 11:30 – zaujímavé ukážky: cisternové automobilové striekačky, výšková technika, člnová technika a prostriedky povodňovej záchrannej služby, lesný špeciál, technické prostriedky hasičskej záchrannej služby, čerpacia technika, lezecký výstroj, dýchacie prístroje, protichemické ochranné obleky a obleky proti sálavému teplu, hasiace prístroje.

Priebežne sa uskutočňovali aj ďalšie ukážky z činnosti Hasičského a záchranného zboru, hasičskej techniky a vecných prostriedkov - použitie prúdnic, hasiacich prístrojov, hasenie požiaru vodou pomocou výškovej techniky, použitie hydraulického vyslobodzovacieho náradia.