Prihlásiť sa

Posvätenie a otvorenie novovybudovaného multifunkčného ihriska v areáli CSOŠ sv. Jozafáta

23.05.2019

Štvrtok 23. mája 2019 sa uskutočnilo slávnostné posvätenie a otvorenie novovybudovaného multifunkčného ihriska v areáli CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

Nové multifunkčné ihrisko má rozmery 42 x 22 m a využívať sa môže na 6 športov. Vzhľadom na rozmery a technické vybavenie s príslušenstvom je ihrisko vhodné na športy - malý futbal, tenis, volejbal, basketbal, hádzanú aj nohejbal. V zimnom období je dokonca možné plochu pripraviť aj pre hokej.

Povrch ihriska tvorí certifikovaný umelý trávnik z polyetylénových vláken, ktorý je vyplnený kremičitým pieskom. Vďaka nainštalovanému osvetleniu bude ihrisko slúžiť aj vo večerných, prípadne nočných hodinách. Na jeho realizáciu bola použitá suma vo výške 65.186,38 €. Škola získala na tento účel dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 38.000 € a podieľala sa aj vlastným dofinancovaním stavby, a to sumou viac ako 27.000 €.

Takmer všetky prípravné práce, zemné práce a odborné práce na elektroinštalácii vykonali svojpomocne žiaci a zamestnanci CSOŠ. Sv. Jozafáta, čo umožnilo realizovať výstavbu diela s úsporou.  Zhotoviteľom ihriska bola firma M.CUP Production s. r. o. Svätý Jur. Dozor nad stavbou a odborné poradenstvo vykonával Ing. Ondrej Ostrožovič.

Celý športový areál multifunkčného ihriska bude slúžiť nielen žiakom a zamestnancom tejto školy, ale aj menším deťom, mládeži a rovnako i obyvateľom mesta na organizovanie voľnočasových aktivít, ale i významnejších športových podujatí, turnajov a stretnutí rôznych záujmových združení, klubov či verejnosti. 

Slávnostného aktu posvätenia a otvorenia nového športového stánku sa zúčastnili:

 • košický gréckokatolícky eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur,
 • poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Mgr. Dušan Galis,
 • riaditeľ eparchiálneho školského úradu - ThLic., PaedDr. Peter Orenič,
 • dekan gréckokatolíckej cirkvi v Trebišove Mgr. Dušan Seman,
 • prednosta MsÚ Trebišov Mgr. Peter Sovák.

Program slávnostnej udalosti spríjemnili členovia FSk PARIČOVČAN spevom ľudových piesní z vlastného repertoára.

Po oficiálnej časti podujatia odohrali zamestnanci a pedagógovia CSOŠ sv. Jozafáta aj CZŠ sv. Juraja exhibičný zápas proti futbalovému mužstvu internacionálov.

Školu svojou účasťou poctili niekdajší profesionálni futbaloví reprezentanti SR:

 1. Vladislav Zvara
 2. Vladimír Janočko
 3. Miroslav Sovič
 4. Marián Kello
 5. Róland Móder
 6. František Hanc
 7. Pavol Diňa
 8. Dušan Galis

Pre zúčastnených hostí, žiakov, učiteľov uvaril personál a majstri strednej odbornej školy guľáš a chutné pečené prasiatko