Prihlásiť sa

Getlíkov memoriál

30.05.2019

Štvrtok 30. mája 2019 sa v priestoroch MsKS v Trebišove konal 28. ročník odborného podujatia GETLÍKOV MEMORIÁL, ktorý usporiadala Slovenska pediatrická spoločnosť, o. z. SLS, Nemocnica s poliklinikou Trebišov a. s., Spolok lekárov Trebišov a Regionálna lekárska komora Košice.

Po slávnostnom otvorení konferencie, na ktorom sa zúčastnil okrem MUDr. Gabriely Dučovej, primárky pediatrického odd. NsP Trebišov, MUDr. Petra Hajdua, prezidenta SL Trebišov, doc. MUDr. Milana Kuchtu, CSc., prezidenta SPS aj zástupca primátora mesta Ing. Peter Duč, bol program sústredený do dvoch blokov s odbornými prezentáciami v medicínskom odbore pediatria.  

Poslucháči, lekári a ďalší zdravotnícky personál čerpali podnetné informácie z nasledujúcich odborných tém:

  • resuscitácia detí – postupy a trendy,
  • vrodené poruchy imunity a pediater – ako ich nájsť a liečiť,
  • dieťa s vrodenou chybou srdca,
  • nové možnosti prevencie inváznych meningokokových ochorení vyvolaných séroskupinou B,
  • dojčenská a detská úmrtnosť vo KSK v kontexte času a podmienok,
  • život ohrozujúce infekcie dojčiat,
  • systémový lupus erythematosus,
  • vplyv prostredia na správanie sa adolescentov a ich zdravotný stav,
  • synbiotiká a ich význam v primárnej prevencii rozvoja alergie u rizikových detí,
  • diskusia

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára.