Prihlásiť sa

Zmodernizovaná telocvičňa ZŠ na Komenského ulici

27.05.2019

Vďaka získanej dotácii vo výške 40.485 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z rezervy mesta 24.000 eur a zo zdrojov základnej školy 27.000 eur bola zrekonštruovaná strecha telocvične na ZŠ Komenského (budova telocvične sa nachádza na Ul. T. G. Masaryka), bleskozvodná sústava, šatne aj hygienické zariadenia v telocvični, vymenené boli podlahy, okná a dvere.

Školskú telocvičňu využívajú nielen žiaci ZŠ na Komenského ulici počas vyučovania, ale aj deti predškolského veku z priľahlej materskej školy, ktorej učiteľky sa snažia o vytvorenie pozitívneho postoja detí k pohybu už od ich útleho veku.

Slávnostné otvorenie telocvične sa uskutočnilo v druhej polovici mája 2019.