Prihlásiť sa

Rekonštrukcia toaliet v amfiteátri

28.05.2019

Pracovníci stavebnej skupiny mesta začali v druhej polovici mája s rekonštrukciou toaliet na amfiteátri v mestskom parku. Doposiaľ vybúrali pôvodné priečky, vymurovali nové priečky a zrealizovali nové rozvody vody aj kanalizácie. Po celkovej obnove budú k dispozícii 2 WC pre účinkujúcich v programoch pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatí, 2 WC pre návštevníkov letných podujatí a 2 pisoáre pre mužov.