Prihlásiť sa

Oslava storočnice Československého Červeného kríža

31.05.2019

Piatok 31.5. Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trebišove usporiadal oslavu storočnice Československého Červeného kríža v meste Trebišov 1919 – 2019.

V slávnostnom programe podujatia, ktorý sa uskutočnil v divadelnej sále MsKS, boli prezentované ukážky činnosti SČK a história organizácie. Riaditeľka ÚzS SČK Trebišov Ingrid Tomášová spolu s Mgr. Zuzanou Rosiarovou Kesegovou, generálnou sekretárkou Slovenského Červeného kríža, ocenila dobrovoľníkov a dlhoročných spolupracovníkov, medzi ktorými boli aj zástupcovia mesta a jeho organizácií:

  • primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár
  • náčelník Mestskej polície Trebišov Mgr. Miroslav Cabada
  • riaditeľ Technických služieb mesta Michal Davala
  • riaditeľ Centra voľného času v Trebišove Mgr. Jozef Mačuga
  • vedúca odd. sociálnych vecí na MsÚ Trebišov Mgr. Henrieta Demjanová

Pozvaným hosťom spríjemnili atmosféru v sále deti materskej školy, folkloristi z ľudového súboru Trebišovčan a FSk Paričovčan.