Prihlásiť sa

Športová olympiáda materských škôl

04.06.2019

Posledný školský mesiac v roku a zároveň prvý letný je už tradične spätý s organizáciou Športovej olympiády materských škôl v Trebišove o putovný pohár primátora mesta. Prípravu aktuálneho 23. ročníka tohto podujatia zabezpečila MŠ na Ul. 1. decembra – elokované pracovisko MŠ na Hviezdoslavovej ul. v spolupráci so zamestnancami Centra voľného času v Trebišove. 

Už slávnostné otvorenie olympiády primátorom mesta PhDr. Markom Čižmárom a riaditeľkou materskej školy Irenou Sotákovou sa nieslo v príjemnej atmosfére. 
Hneď v úvode podujatia bol zapálený olympijský oheň, vztýčená olympijská vlajka a zúčastnené deti spolu s rozhodcami zložili sľub športovcov. 

Odvážne a súťaženiachtivé deti sa s radosťou zapájali do všetkých 3 disciplín. Mnohé z nich predviedli veľmi pekné výkony v behu na 20 metrov, skoku do diaľky a popredné umiestnenia získali aj v hode loptou obojruč spoza hlavy.

Kolektívy jednotlivých materských škôl prezentovali svoje fyzické zdatnosti, pohybové schopnosti a výsledky ich vzájomného súperenia priniesli týchto víťazov: 

1. miesto – MŠ na Ul. Pri Polícii
2. miesto – MŠ na Komenského ul.
3. miesto – MŠ na Hviezdoslavovej ul.
4. miesto - MŠ na Ul. 1. decembra
5. miesto – MŠ na Ul. 29. augusta
6. miesto – MŠ na Škultétyho ul.