Prihlásiť sa

Deň matiek - Klub kresťanských seniorov v Trebišove

03.06.2019

Pri príležitosti pripomenutia si tohtoročného Dňa matiek zorganizovali členovia Klubu kresťanských seniorov pôsobiacich v meste Trebišov stretnutie v priestoroch kultúrneho strediska. Účastníkov príjemne prekvapil veľmi pekne pripravený kultúrno-spoločenský program žiakov Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, ktorí sa prezentovali najskôr ľudovým spevom, tiež moderným tancom a napokon dôchodcov rozosmiali krátke príbehy a vtipy dvoch ľudových roz právačov – žiaka a žiačky školy.

Pozvanie na stretnutie prijal i zástupca primátora mesta Ing. Peter Duč. Zúčastneným ženám venoval ďakovné a povzbudivé slová, ktoré potešili nejednu mamičku, a zároveň ocenil ich postavenie nielen v rodine, ale i spoločnosti. Svoje slová ešte znásobil podarovaním kvetu všetkým členkám kresťanského spolku.