Prihlásiť sa

Žaci ZŠ spoznávali činnosť samosprávy na DOD MsÚ

10.06.2019

V poslednom mesiaci aktuálneho školského roka mesto Trebišov pripravilo Deň otvorených dverí na mestskom úrade pre deviatakov základných škôl. Žiaci a ich učitelia mali možnosť nahliadnuť do priestorov určených len zamestnancom MsÚ a zoznámiť sa s ich prácou. V rokovacej miestnosti na prízemí MsÚ ich privítal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu s ďalšími zástupcami vedenia mesta.

V úvode im vedúca odd. školstva Mgr. Danica Gajdošová priblížila základné charakteristiky mesta a jednotlivých oddelení úradu a Mgr. Tomáš Vasiľ zo Zemplínskej knižnice v Trebišove oboznámil žiakov s prezentáciou, ktorá bola venovaná tohtoročným výročiam - 765. výročiu prvej písomne zmienky o Trebišove, 90. výročiu vyhlásenia Trebišova za okresné mesto, 100. výročiu vyhlásenia Trebišova ako sídla Zemplínskej župy.

Pre žiakov bol pripravený každým rokom viac obľúbený program, v rámci ktorého si vyskúšali pozíciu komunálnych poslancov počas simulovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Prítomní žiaci rokovali, hlasovali, zapájali sa do diskusií, reagovali na faktické poznámky.

Piati najaktívnejší boli mestom odmenení. Načreli aj do činnosti referentov na jednotlivých úsekoch úradu. Primátor prijal deviatakov vo svojej kancelárii aj v zasadačke, kde ich oboznámil so svojou funkciou a úlohami, ktoré z nej plynú.

Na úrade bolo pre školopovinných žiakov a žiačky pripravené malé občerstvenie. Posledným bodom programu DOD boli ukážky pracovných činnosti mestských policajtov. V priestoroch MsP si prezreli operačné stredisko, kde je nainštalovaný kamerový systém. Príslušníci mestskej polície priblížili, ako vyzerá odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, policajný výstroj aj výzbroj, ale i činnosť hliadky v službe. Pozornosť získala aj ukážka montáže a demontáže tzv. papuče na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Deviataci si vyskúšali elektromobil a zaujali ich aj skútre a horské bicykle, ktoré príslušníci MsP používajú najmä v letnom období.