Prihlásiť sa

MŠ na Hviezdoslavovej ulici oslávila 40 rokov od svojho založenia

13.06.2019

V mesiaci jún Materská škola na Hviezdoslavovej ulici oslávila 40 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti bola uskutočnená slávnostná akadémia v divadelnej sále MsKS. V kultúrno-spoločenskom programe vystúpili deti materskej školy, ktoré divákom spríjemnili toto výnimočné podujatie.

Dňa 19. 02. 1979 otvorila brány tejto materskej školy a niekdajších detských jaslí riaditeľka Beáta Jožiová spolu s vedúcou jaslí Valériou Štiavnickou. Počas celého obdobia existencie materskej školy sa vo funkcii riaditeľky vystriedali aj: Anna Berecká, Iveta Juričová, Paulína Múdra, Mária Kmeťova. Súčasnou riaditeľkou je Irena Sotáková.

Od roku 1979 prešla škola viacerými zmenami. Obdobie ostatných rokov - roky 2017 a 2019 - bolo pre túto školu významnými z dôvodu čiastočnej rekonštrukcie budov materskej školy (vrátane elokovaného pracoviska). Úspešne bol zrealizovaný projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy“, na ktorý bola použitá dotácia z Environmentálneho fondu, finančné príspevky mesta Trebišov a tiež podpora Trebišovskej energetickej spoločnosti. 

Všetky zmeny boli realizované s cieľom napredovať, prispôsobiť sa novým, moderným požiadavkám spoločnosti.

Pozvanie na slávnostnú akadémiu prijal aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, ktorý sa všetkým zúčastneným prihovoril. Ocenil prácu terajších i bývalých zamestnancov, osobitne vyzdvihol prácu nepedagogických a pedagogických pracovníkov materskej školy a poďakoval im za obetavosť, lásku a ústretový prístup, s ktorými vykonávajú svoju profesiu.