Prihlásiť sa

Charitatívny rozmer Nočného behu 2019 pomôže onkologickému odd. NsP Trebišov a rodine Zmijovej

08.06.2019

Do charitatívnej zbierky Nočného behu 2019 sa zapojili aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár a jeho zástupca Ing. Peter Duč, ktorí zástupcom NsP Trebišov odovzdali finančnú pomoc vo výške 400 EUR.

Charitatívna zbierka NOČNÉHO BEHU 2019 bola zameraná na zakúpenie polohovacích kresiel, ktoré pacientom na onkologickom oddelení v NsP v Trebišove vylepšia komfort počas dlhých hodín strávených liečbou/ chemoterapiou. Zbierku na uvedený účel mohli Trebišovčania podporiť dobrovoľnou sumou priamo na podujatí v mestského parku.

Aj v našom meste žije veľa rodín, do života ktorých zasiahlo onkologické ochorenie. Nielen blízki chorého veľakrát vnímajú fyzickú a psychickú záťaž pacienta, ale aj priatelia a známi. Na zvládanie náročného obdobia by pacient nemal byť sám. Dôležitou je snaha, ľudská spolupatričnosť a akákoľvek pomoc nás ostatných, ktorá mu pomáha zvládnuť život s chorobou. Denne stretávame ľudí s onkologickým ochorením v uliciach nášho mesta.

Jednou z rodín, ktorú postretol takýto neľahký osud, je rodina Zmijova z Trebišova, ktorá momentálne potrebuje silnú podporu svojho okolia. Preto si vás dovoľujeme požiadať o adresnú pomoc, ktorá vám umožní podieľať sa na čiastočnom zlepšení života tejto rodiny.
Sám primátor mesta a jeho zástupca poskytli rodine finančný dar vo výške 300 eur na čiastočnú kompenzáciu nákladnej liečby.
Podporiť rodinu Zmijovu môžete dobrovoľným finančným príspevkom, a to vložením, resp. prevedením prostriedkov na bankový účet: (IBAN) SK 420200 000000 305985 2551