Prihlásiť sa

Prebieha obnova betónového múra na cintoríne

12.06.2019

V júni 2019 Technické služby mesta Trebišov v spolupráci so žiakmi CSOŠ sv. Jozafáta, v rámci duálneho vzdelávania, ktoré škola nadviazala s mestskou organizáciou, obnovujú betónový múr hlavného cintorína v meste. Ošetrili zvetrané časti múra, zrealizovali penetráciu jeho povrchu, následne budú pokračovať vyplnením poškodených častí flexibilným lepidlom a konečnou povrchovou úpravou.