Prihlásiť sa

Slávnostné stretnutie abiturientiek po 50 rokoch

21.06.2019

Piatok 21. júna 2019 si zaspomínali na svoje študentské časy ďalšie abiturientky Pedagogickej školy v Trebišove, ktorá kedysi stála v terajšom priestore OC Kaufland. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo v obradnej miestnosti MsÚ, kde niekdajšie študentky, teraz vitálne seniorky, prijal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár.

Príjemné stretnutie oslávenkýň po 50. rokoch od ukončenia strednej školy bolo významne posilnené aj prítomnosťou ich triedneho učiteľa PhDr. Pavla KAČMARA, CSc.

Krásne spomienky absolventiek na svoju triedu 4.C (1965 - 1969) ostali v pamäti každej z nich, čo sa prejavilo radosťou a spokojnosť v ich tvárach. Pekný kultúrno-spoločenský program zabezpečil Zbor pre občianske záležitosti pôsobiaci pri MsÚ.