Prihlásiť sa

Celoslovenské stretnutie osôb so zdravotným postihnutím

29.06.2019

V dňoch 27. – 29. júna 2019 sa v Trebišove uskutočnilo celoslovenské stretnutie osôb so zdravotným postihnutím. Jeho hlavným organizátorom bola p. Zuzana Fazekašová, predsedníčka Okresného centra SZTP, ktorá hostila viac než 90 účastníkov podujatia.

Program bol venovaný športovým aktivitám aj kultúrno-spoločenskému vyžitiu. Účastníci, ktorí pricestovali aj zo západnej časti Slovenska, sa s radosťou zapojili do súťažných disciplín. V nich si vyskúšali bystrosť v streľbe zo vzduchovky, sústredenosť a presnosť v kope na bránu, preverili si svoje fyzické sily v hode lopty do basketbalového koša a mnohí sa zabavili pri hádzaní šípok na terč.

Spoločný večer strávili v prítomnosti folkloristov viacerých folklórnych zoskupení, ktorí ich potešili pekným hudobno-speváckym vystúpením.

Spoločensko-športové stretnutie zdravotne znevýhodnených ľudí sa uskutočnilo v priestoroch študentského domova Strednej odbornej školy DSA pod záštitou primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára.