Prihlásiť sa

Ukončenie školského roka 2018/2019

28.06.2019

Piatok 28.6. žiaci ukončili školský rok 2018/2019. Týmto piatkom sa zatvorili brány škôl na celé 2 mesiace, začal sa vytúžený oddych a dni bez školských povinností. Pri slávnostnej príležitosti sa na trebišovských základných školách hodnotilo, triedni učitelia odovzdali svojim žiakom vysvedčenia a tí najúspešnejší si prevzali zaslúžené ocenenia za celoročné výsledky a úspechy v súťažiach. 
Aj primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu s Mgr. Danicou Gajdošovou, vedúcou odd. školstva, ocenili niektorých žiakov permanentkami do areálu letného kúpaliska, takisto dvoch žiakov a jednu žiačku deviateho ročníka – účastníkov Dňa otvorených dverí na MsÚ, ktorí sa zapojili do súťaže na tému: Čo by som uvítal / la v našom meste?

Za najlepšie žiacke práce v súťaži boli odmenení darčekovými poukazmi títo deviataci:

Patrik Balog – ZŠ na Ul. I. Krasku
Vladimíra Balogová – ZŠ na Ul. I. Krasku
Sophia Gazdičová – ZŠ na Ul. M. R. Štefánika