Prihlásiť sa

Nový chodník a bezbrariérový priechod pre chodcov

13.07.2019

V prvej polovici júla 2019 pracovná skupina pod vedením Ing. Jozefa Kereštana ukončila práce na novovybudovanom chodníku a na vytvorení bezbariérového vstupu z chodníka na cestnú komunikáciu na Ul. M. R. Štefánika (OC Berehovo).

Štandardnú betónovú dlažbu pred priechodom pre chodcov pracovníci doplnili vodiacim reliéfnym povrchom pre nevidiacich a slabozrakých. Umiestnenie vodiacej dlažby zabezpečí zrakovo postihnutým spoluobčanom výraznú pomoc v odstraňovaní bariér.