Prihlásiť sa

„MARAKANA“ v meste Trebišov opäť ožíva

08.07.2019

Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov zrevitalizovali kedysi veľmi často navštevovaný využívaný priestor v širšom okolí mestského parku, známy pod názvom „Marakana“. Na bývalom rekreačnom futbalovom ihrisku najprv odstránili náletové dreviny, skosili buriny, odstránili staré ohnisko, nainštalovali betónovú skruž s kamenným obkladom, ktorá bude slúžiť ako nové ohnisko, následne v okolí vytvorili štrkový zásyp a zrealizovali posedenie z bukových pňov. Pracovníci mesta tiež vykonali orez suchých konárov priľahlých stromov.

Počas jedného júlového víkendu sa na ňom uskutočnila prvá z brigád, do ktorej sa zapojili dobrovoľníci z radov vedenia a zamestnancov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva. V rámci nej natreli ochranným náterom sedenia pri ohnisku, osadili futbalové bránky, vyzbierali orezané náletové dreviny, očistili a vyhrabali celý priestor ihriska.

Aj takouto formou sa snaží mesto vrátiť život miestam, ktoré si Trebišovčania pamätajú ako oddychové zóny a priestor na stretávanie sa ľudí. V aktuálnom roku sa plánuje pokračovať s ďalším zveľadením uvedeného priestoru, o čom vás budeme priebežne informovať.