Prihlásiť sa

V amfiteátri mestkého parku mesto doplnilo 100 ks lavičiek na sedenie

10.07.2019

Na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou mesto Trebišov podpísalo Zmluvu o dielo so spoločnosťou DETSKÉ IHRISKÁ, s. r. o. na dodávku a montáž 100 kusov nových lavičiek. Pracovníci uvedenej firmy aktuálne dopĺňajú lavičky v amfiteátri. Exteriérové lavičky s betónovými segmentami, bez opierky a vrchnou drevenou časťou budú súčasťou už jestvujúceho obnoveného sedenia. Zhotoviteľ zároveň zabezpečil aj povrchovú úpravu dreva týchto lavičiek. Celková cena realizácie diela je 25.200 €.