Vybudovanie nového stojiska na kontajnery - Ul. 1. decembra

15.08.2019

V prvej polovici augusta pracovníci Technických služieb mesta Trebišov vytvorili na Ulici 1. decembra stojisko určené na umiestnenie kontajnerov na separovaný a zmesový komunálny odpad.

V nasledujúcom období bude mesto Trebišov prostredníctvom uvedenej mestskej organizácie i naďalej pokračovať v rekonštrukciách 14 ks už jestvujúcich stojísk, a zároveň realizovať výstavbu 37 kusov nových uzamykateľných stojísk na kontajnery umiestnených pri bytových domoch.

Plánovanými rekonštrukciami a výstavbou stojísk chce mesto v rámci dostupných možností zvýšiť komfort občanov Trebišova na jednotlivých sídliskách, zlepšiť udržateľnosť čistoty v okolí stojísk a v neposlednom rade obmedziť pohyb neprispôsobivých obyvateľov v blízkosti odpadových nádob.

© 2024 MESTO TREBIŠOV