Prihlásiť sa

Preteky v inline korčuľovaní pre deti

20.08.2019

Dnes 20. 8. sa uskutočnil 0. ročník pretekov v inline korčuľovaní pre deti. Súťažiaci zábavno-športového podujatia štartovali pretek pri amfiteátri v mestskom parku o 13.30 hod. Jeho otvorenia sa zúčastnil primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár a jeho zástupkyňa Mgr. Viera Mokáňová, ktorá zároveň odovzdala víťazom ceny a pogratulovala im. Pretekári na kolieskových korčuliach boli rozdelení do 5 kategórií:

Dievčatá a chlapci:

1. kategória: 4 - 5 rokov odrážadlá + kolobežky, dĺžka trate 300 m

2. kategória: 6 - 7 rokov korčule, dĺžka trate 500 m

3. kategória: 8 - 9 rokov korčule, dĺžka trate 1500 m

4. kategória: 10 - 12 rokov korčule, dĺžka trate 3000 m

5. kategória: 13 - 15 rokov korčule, dĺžka trate 4500 m

Deti využili prázdninový čas na túto športovú aktivitu, ktorá bola po prvýkrát sprievodným podujatím Dní mesta Trebišov. Víťazi (umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste) miestnych inline pretekov získali diplomy a vecné ceny. Na organizácii pilotného detského projektu sa podieľal tím zamestnancov Centra voľného času v Trebišove, ktorý vedie Mgr. Jozef Mačuga, riaditeľ CVČ v Trebišove.