Prihlásiť sa

Dopravné ihrisko, ukážky činnosti prvej pomoci a činnosti mestskej polície

21.08.2019

Počas utorkového  poujatia Dní mesta Trebišov prázdninujúce deti využili pripravenú jazdnú dráhu pre kolobežky na parkovisku pri Mestskom úrade v Trebišove.

Vyskúšali si na nej pohyb na dopravnom prostriedku na simulovanej ceste so zvislým značením a semaformi. Všetkých účastníkov usmerňovala počas jazdy policajtka z Obvodného oddelenia PZ v Trebišove, ktorá im zároveň odovzdala informácie o pravidlách cestnej premávky a dopravných značkách. Správne postupy v prípade možného ohrozenia života svojich blízkych, kamarátov, ale aj cudzích ľudí nadobudli od inštruktoriek prvej pomoci ÚzS Slovenského Červeného kríža (SČK).

Po ukončení svojich jázd deti s úsmevom na tvári a hrdosťou prijali z rúk zástupcov ÚzS SČK v Trebišove diplom za účasť na minikurze bezpečnosti na cestách a prvej pomoci. Záujem u návštevníkov podujatia vzbudil aj príslušník mestskej polície s prezentovanými ukážkami odchytu túlavých a voľne pohybujúcich sa psov, zbraní, motorovej techniky, ale aj príkladmi spacifikovania potenciálneho priestupcu.